Филипос

Бонбони Екстра лакс..

Подпомага перисталтиката и функционирането на червата.

бонбони без захар
бонбони със захар

EXTRA-LAX Sugar Free  – 10 бонбона 

EXTRA-LAX – 10 бонбона