ПЪЛНИТЕЛ - МАЛЪК / 1СТЕК - 48бр.

ПЪЛНИТЕЛ - СРЕДЕН / 1СТЕК - 30бр.

ПЪЛНИТЕЛ - СРЕДЕН / 1СТЕК - 30бр.